นิยามที่ดีที่สุด
บาน

เป็นการลาก่อนของชาว PDA มาจากคำว่า บาย แต่ ย ยัก ดันเสือกอยู่ใกล้กับ บ ใบไม้
เบยทำให้คนพิมพ์กันแจ้


ไปแบ้วนะแจ้ อิอิอิอบานสวัสดี คุวย

บาน

ไอ้สัส


ไอ้หีมึงบาน

บาน

หี


หีบาน