นิยามที่ดีที่สุด
โบ๊ท

คนหัวควย ที่วันๆเอาแต่ขอถุงยางเพื่อน เยดไม่รุจักพอเยดเช้าเยดเยน


โบทแม่งบ้าเยด

โบ๊ท

เป็นเพศทางเลือกชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในกลุ่มเพศ "เกย์" โบ๊ทหมายถึงชายที่รักชายด้วยกัน และบทบาททางเพศสามารถเป็นได้ทั้งฝ่ายรุก และ ฝ่ายรับ


เกย์1: ดีัคับ
เกย์2: อ่อดีคับ
เกย์1: นายเป็นแบบไหน
เกย์2 : เราเป็นโบ๊ท
เกย์1: นายเป็นเรือหรอ
เกย์2: ไอบ้า เราหมายถึงได้ทั้งรุก - รับเฟ้ยย