นิยามที่ดีที่สุด
ไบเตย

= ใบเตย (สระใอ ไม้ม้วน) 「ชื่อเล่นของ สุธีวัน ทวีสิน หรือ ใบเตย อาร์สยาม」
「อาจสับสนกับคำว่า (ยาฉีดฆ่าแมลง)ไบกอน」


"ใช้ๆเขาข้างไบเตยจริงๆ ดูดีนะคนเราสมัยนี้รู้หน้าไม่รู้ใจนะ" 「Amphika Saengkaew @ ≈13:19 5/6/2557」 「= ใช่ๆ เข้าข้างใบเตยจริงๆ ดูดีนะ คนเราสมัยนี้รู้หน้าไม่รู้ใจนะ」