นิยามที่ดีที่สุด
เบาะตง

บอกตรง


เบาะตงๆเธอน่ารักมาก=บอกตรงเธอน่ารักมาก