เบาะตง


1

บอกตรง

เบาะตงๆเธอน่ารักมาก=บอกตรงเธอน่ารักมาก


เสนอนิยามใหม่

เบาะตง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง