ไบต์


2

น๊อท แฮนสั้ม, ใจดำ, ชอบแกล้งคน, ขี้เก๊ก!!!!!!!!!!!!!

...


2

เป็นคนแปลกๆ ขี้เก็กกกก!

555


เสนอนิยามใหม่

ไบต์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง