นิยามที่ดีที่สุด
บู๊ตเกส

[ภาษาการขายระบบเครือข่าย] = boot guest = โทรชวนเพื่อนมาฟัง


ไปก็มีแต่คุยเรื่งเดิมๆ ชาเทวดาดี กินแล้วไม่ต้องนอนก็ได้ ดูอย่าง นาย. อ..ซิเนี่ยยังไม่ได้นอนเลย พูดๆๆๆไปจะลงท้ายที่ โทรชวนเพื่อนมา ฟัง หรือเรียกว่า บู๊ตเกส