บดินทร์


1

พิธีกร

ในที่สุด บดินทร์โดนแป้งแล้ว


เสนอนิยามใหม่

บดินทร์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง