นิยามที่ดีที่สุด
บึด

เพื่อนของนินูมัน ลักษณะชอบใส่แว่นหน้าพิการ นิสัยเลว


ไอบึดมิงอย่าเกรียน