บึด


2

เพื่อนของนินูมัน ลักษณะชอบใส่แว่นหน้าพิการ นิสัยเลว

ไอบึดมิงอย่าเกรียน


เสนอนิยามใหม่

บึด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง