บุญเลิศ


1

คือ สารผัวของ ธนิตา

บุญเลิศคือสาสีของธนิตาที่ทำการปะติสนทิกันจนเกินเป็นเด็กชาย ธนพรรษ กันภัย เด็กคนนี้เคยได้รางวัล แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและ บร่าๆๆ ที่ปันยาอ่อนมากมาย


เสนอนิยามใหม่

บุญเลิศ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง