นิยามที่ดีที่สุด
เบซูจี

ที่เห็นว่านมไม่มีความจริงน่ะซ่อนรูป โอ้วตู้มๆเกิ๋ว!!!!!!!!


ฟันเหยินแล้วไงเร้าใจแล้วกัน