บิช


3

อีกัลหรี่, คนผู้มีสามีหลายคน

ทำไมเธอถึงบิชอย่างนี้


1

หรี่

อีบิช


เสนอนิยามใหม่

บิช
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง