บ่เจ๊า


1

แปลว่า ไม่ใช่

อย่างนี้มัน "บ่เจ๊า"


เสนอนิยามใหม่

บ่เจ๊า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง