นิยามที่ดีที่สุด
บ่เจ๊า

แปลว่า ไม่ใช่


อย่างนี้มัน "บ่เจ๊า"