นิยามที่ดีที่สุด
บ่ะเจ๊าะ

อาจเป็นภาษาที่ไม่ฮิตมากในหมู่คนทั่วไปแต่สำหรับที่โรงเรียนฉันแล้วฮิตมาก
บ่ะเจ๊าะ แปลว่า ตกใจมาก หรือ ตกใจเหี้ยๆ


ตัวละครสมมตินะคะ
ฟ้า: เปิดประตูมาแบบรวดเร็ว
ฝน: บ่ะเจ๊าะ!!!!