บ่ะเจ๊าะ


1

อาจเป็นภาษาที่ไม่ฮิตมากในหมู่คนทั่วไปแต่สำหรับที่โรงเรียนฉันแล้วฮิตมาก
บ่ะเจ๊าะ แปลว่า ตกใจมาก หรือ ตกใจเหี้ยๆ

ตัวละครสมมตินะคะ
ฟ้า: เปิดประตูมาแบบรวดเร็ว
ฝน: บ่ะเจ๊าะ!!!!


เสนอนิยามใหม่

บ่ะเจ๊าะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง