นิยามที่ดีที่สุด
บูจู

[^0^

ศาสนาหนึ่งที่ควรนับถือ มีบร๊ะมหาเมพแมวน้ำเป็นที่ตั้ง ชาบูดิวก๊องเป็นนิด
หัวใจสำคัญคือ บร๊ะมหาไตรแอทแทค ศรัทธาบูจู เชิญชูแมวน้ำ เลิศล้ำพุงพุง


บูจูก็คือบูจู

บูจู

แปลว่า ศาสนาแห่งความรุนแรง มีจอมมารดิวก้องเป็นผู้นำ
หัวใจสำคัญ ต้องการทำลายสุขภาพผู้คนโดยการ นิยมพุงๆ


อวบูจู เชิดชูหมาเมพ ไม่เสพย์พุงๆ