บูจู


13

[^0^

ศาสนาหนึ่งที่ควรนับถือ มีบร๊ะมหาเมพแมวน้ำเป็นที่ตั้ง ชาบูดิวก๊องเป็นนิด
หัวใจสำคัญคือ บร๊ะมหาไตรแอทแทค ศรัทธาบูจู เชิญชูแมวน้ำ เลิศล้ำพุงพุง

บูจูก็คือบูจู


0

แปลว่า ศาสนาแห่งความรุนแรง มีจอมมารดิวก้องเป็นผู้นำ
หัวใจสำคัญ ต้องการทำลายสุขภาพผู้คนโดยการ นิยมพุงๆ

อวบูจู เชิดชูหมาเมพ ไม่เสพย์พุงๆ


เสนอนิยามใหม่

บูจู
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง