นิยามที่ดีที่สุด
เบจ๊าด

ผู้หญิงกาม=ผู้หญิงสวย


เฮ้ยแกรเบจ๊าดนี่สวยver