นิยามที่ดีที่สุด
บ่างูล

อิบ่างูลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
เตี๋ยวเป็ดวัดดอนหวาย
พม่า
ลาว
เขมร


อิบ่างูล