บ่างูล


1

อิบ่างูลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
เตี๋ยวเป็ดวัดดอนหวาย
พม่า
ลาว
เขมร

อิบ่างูล
เสนอนิยามใหม่

บ่างูล
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง