นิยามที่ดีที่สุด
บงผหสาม

คติประจำตัวแมวชื่อมู๋ทะ


บงผหสาม