บงผหสาม


1

คติประจำตัวแมวชื่อมู๋ทะ

บงผหสาม


เสนอนิยามใหม่

บงผหสาม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง