นิยามที่ดีที่สุด
บ่งตง

บ.ต


บ่งตงคือเวลาที่อยากจะบอกตรงๆมากที่สุด

บ่งตง

บอกตรงๆ มาจากเพลงเพลงหนึ่งซึ้งตอนนี้เกือบที่จะเป็นภาษาฮิตของวัยรุ่น บ่งตงๆ


ไปหาเพลงฟังเอาเองนะ มันฮาดีบ่งตงๆ