บ่งตง


1

บอกตรงๆ มาจากเพลงเพลงหนึ่งซึ้งตอนนี้เกือบที่จะเป็นภาษาฮิตของวัยรุ่น บ่งตงๆ

ไปหาเพลงฟังเอาเองนะ มันฮาดีบ่งตงๆ


1

บ.ต

บ่งตงคือเวลาที่อยากจะบอกตรงๆมากที่สุด


เสนอนิยามใหม่

บ่งตง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง