นิยามที่ดีที่สุด
แบ๊งค์

แบ๊งค์เป็นชื้อของผมครับ


ประโยคตัวอย่าง อย่างเช่น แบ๊งค์จะไปไหนครับ