แบ๊งค์


1

แบ๊งค์เป็นชื้อของผมครับ

ประโยคตัวอย่าง อย่างเช่น แบ๊งค์จะไปไหนครับ


เสนอนิยามใหม่

แบ๊งค์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง