นิยามที่ดีที่สุด
บางครั้ง

คำขึ้นต้นประโยคคำคม


บางครั้งสิ่งที่ถูกคือสิ่งที่ผิด สิ่งที่ผิดคือสิ่งที่ถูก (อะไรของมึง)