บางครั้ง


15

คำขึ้นต้นประโยคคำคม

บางครั้งสิ่งที่ถูกคือสิ่งที่ผิด สิ่งที่ผิดคือสิ่งที่ถูก (อะไรของมึง)


เสนอนิยามใหม่

บางครั้ง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง