นิยามที่ดีที่สุด
บุงเกย

จุงเบย=จังเลย


อร่อยบุงเกย

บุงเกย

คล้ายกับคำว่าจุงเบย และหมายถึงจังเลย


น่ารักบุงเกย