บุงเกย


3

คล้ายกับคำว่าจุงเบย และหมายถึงจังเลย

น่ารักบุงเกย


3

จุงเบย=จังเลย

อร่อยบุงเกย


เสนอนิยามใหม่

บุงเกย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง