นิยามที่ดีที่สุด
แบงก์กับออม

คู่รัก คู่แท้ มีลูกเป็นเพนกวิน ชื่อว่า พิพพิ้น และ พินนี่


รักกันตลอดไป