แบงก์กับออม


2

คู่รัก คู่แท้ มีลูกเป็นเพนกวิน ชื่อว่า พิพพิ้น และ พินนี่

รักกันตลอดไป


เสนอนิยามใหม่

แบงก์กับออม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง