บังไค


1

การปลดปล่อยสวัสดิกะ ปลดปล่อยขั้นที่สอง

บังไค จงฉีกกระชาก อาจิโซงิจิโซ


เสนอนิยามใหม่

บังไค
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง