นิยามที่ดีที่สุด
บังไค

การปลดปล่อยสวัสดิกะ ปลดปล่อยขั้นที่สอง


บังไค จงฉีกกระชาก อาจิโซงิจิโซ