นิยามที่ดีที่สุด
แบงค์

เพจขี้เงี่ยนในตำนาน ชอบการเย็ดผู้หญิงเป็นกิจวัตร


แบงค์นี่มันแบงค์จริงๆ

แบงค์

เรารู้ทัน


สถานการ
ระวังตัวเอง
ตัวมีกลิ่นมั้ง
ครอบคุณที่เตือน
จบที่ผม คนเดียว

แบงค์

ถาว่ามว่าไช่ไม


r

แบงค์

แม้วไชไม


r

แบงค์

แบงค์ ต้องขี้เกกด้วย และโรภจิตนิดๆ


แก๊งลูกไก่

แบงค์

ผมแบงค์


แก๊ง ลูกไก่ในกำมือ

แบงค์

ตัวเหม็นเปรี้ยว


เหม็นเปรี้ยวมากๆ