นิยามที่ดีที่สุด
บังตัส

ผู้นิยม ความรุนแรง : BUNGTUSTOSIS (คำศัพท์ ทางวิทยาศาสตร์)


ใช้กับคนที่คิดว่าเป็นตัวอันตราย ให้ด่าไปที่คนๆนั้น เค้าจะหยุดแล้วตอบสนอง ต่อสิ่งเร้าโดยทันที