บังตัส


1

ผู้นิยม ความรุนแรง : BUNGTUSTOSIS (คำศัพท์ ทางวิทยาศาสตร์)

ใช้กับคนที่คิดว่าเป็นตัวอันตราย ให้ด่าไปที่คนๆนั้น เค้าจะหยุดแล้วตอบสนอง ต่อสิ่งเร้าโดยทันที


เสนอนิยามใหม่

บังตัส
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง