นิยามที่ดีที่สุด
เบญ

สาวแว่นผู้ที่มีแฟนว่าฟ่าง ง-,-
ชอบกินชาอู่หลง


อีหอยเอ้ย ย

เบญ

คนงามสวยเลอค่า เป็นแฟนฮยอกแจแต่อยากใช้ชีวิตร่วมกับทงเฮ


เธอเบญมาก