เบญ


1

คนงามสวยเลอค่า เป็นแฟนฮยอกแจแต่อยากใช้ชีวิตร่วมกับทงเฮ

เธอเบญมาก


1

สาวแว่นผู้ที่มีแฟนว่าฟ่าง ง-,-
ชอบกินชาอู่หลง

อีหอยเอ้ย ย


เสนอนิยามใหม่

เบญ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง