นิยามที่ดีที่สุด
บูด

พวกที่เล่นเกมเก่งจนเสียความเป็นคน สั้นๆง่ายว่า เมพ
พวกที่เล่นเกมเก่งจนเสียคน
เลยบูด
ด้วยหลักสมการที่ว่า เล่นเก่งจนเสียคน เมื่อเสีย เราจะเรียกว่า บูด


เรท13แล้วเหรอ.. บูดซะละนะ
แค่เรทขึ้น 12 ก็บูดแล้วครับ
ไอพวกทำ All combo แบบ AR10 ใส่ all mods ได้นี่ไม่ใช่คนแล้ว บูดชัด ๆ

บูด

พวกที่เล่นเกมเก่งจนเสียความเป็นคน สั้นๆง่ายว่า เมพ
พวกที่เล่นเกมเก่งจนเสียคน
เลยบูด


เรท13แล้วเหรอ.. บูดซะละนะ