เบ็ด


1

การใช้นิ้ว แหย่หอยของตัวเอง

เบ็ดหอยยย


เสนอนิยามใหม่

เบ็ด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง