นิยามที่ดีที่สุด
เบ็ด

การใช้นิ้ว แหย่หอยของตัวเอง


เบ็ดหอยยย