โบตั๋น


1

ของใหญ่

โบตั๋นจัง คือ ของใหญ่จัง


เสนอนิยามใหม่

โบตั๋น
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง