นิยามที่ดีที่สุด
โบตั๋น

ของใหญ่


โบตั๋นจัง คือ ของใหญ่จัง