บ่น


1

คำพูดที่ใช้พูดใส่หน้าคนที่พูดพร่ำเพร่อ ยืดยาว น่าเบื่อ น่ารำคาญ

บ่นไรสาด


เสนอนิยามใหม่

บ่น
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง