นิยามที่ดีที่สุด
บ่น

คำพูดที่ใช้พูดใส่หน้าคนที่พูดพร่ำเพร่อ ยืดยาว น่าเบื่อ น่ารำคาญ


บ่นไรสาด