แบน


1

เป็นสิ่งต่างๆหรือ Object บางอย่างที่มันเรียบ ไม่นาน
คำนี้ไม่ควรนำไปใช้อย่างยิ่งกับสิ่งมีชีวิตที่แบน

เธอแบนจัง :3


เสนอนิยามใหม่

แบน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง