นิยามที่ดีที่สุด
แบน

เป็นสิ่งต่างๆหรือ Object บางอย่างที่มันเรียบ ไม่นาน
คำนี้ไม่ควรนำไปใช้อย่างยิ่งกับสิ่งมีชีวิตที่แบน


เธอแบนจัง :3