บ้านเบี้ยว


1

คนที่เเต่งรูป ให้หน้าเรียว บีบดั้ง จนสิ่งที่เป็นเส้นตรงกับเบี้ยว

เเต่งรูปจนบ้านเบี้ยว5555


เสนอนิยามใหม่

บ้านเบี้ยว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง