นิยามที่ดีที่สุด
บ้านเบี้ยว

คนที่เเต่งรูป ให้หน้าเรียว บีบดั้ง จนสิ่งที่เป็นเส้นตรงกับเบี้ยว


เเต่งรูปจนบ้านเบี้ยว5555