เซมากูเตะ


1

เซมาดิกูจะเตะ

มึงเซมากูจะเตะ


เสนอนิยามใหม่

เซมากูเตะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง