นิยามที่ดีที่สุด
เซมากูเตะ

เซมาดิกูจะเตะ


มึงเซมากูจะเตะ