ซิมิ


1

ใช่ไหม

ถูกไหมๆ


เสนอนิยามใหม่

ซิมิ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง