นิยามที่ดีที่สุด
ซัมซุง

(ก.) แปลว่า
- ระเบิด
- พลาสติกก็อบแก๊บ


- "เห้ย นี่มันมือถือซัมซุง รีบไปหลบหลังบังเกอร์เร็ว"
- "หมอฟันบอกระหว่างรอเติมฟัน ต้องใส่ฟันซัมซุงรอไปก่อน"