นิยามที่ดีที่สุด
ซั่ม ซั่ม แนวววว

ประโยคของพวกไม่มีการศึกษา


แบร่

ซั่ม ซั่ม แนวววว

คือประโยคขอเย็ดของวัยรุ่นจะพูดว่าซั่มนั้นมันยังไงอยุก็เรยต่อเต็มไป


เทอๆเราขอซั่ม ซั่ม เเนว สัก 2 T นะ