ซั่ม ซั่ม แนวววว


1

ประโยคของพวกไม่มีการศึกษา

แบร่


0

คือประโยคขอเย็ดของวัยรุ่นจะพูดว่าซั่มนั้นมันยังไงอยุก็เรยต่อเต็มไป

เทอๆเราขอซั่ม ซั่ม เเนว สัก 2 T นะ


เสนอนิยามใหม่

ซั่ม ซั่ม แนวววว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง