เซม


1

มาจาก same = เหมือนเดิมๆ, งั้นๆ, เหมือนกัน

เซมจขกท. = ตอบเหมือนกับจขกท.


เสนอนิยามใหม่

เซม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง