นิยามที่ดีที่สุด
เซม

มาจาก same = เหมือนเดิมๆ, งั้นๆ, เหมือนกัน


เซมจขกท. = ตอบเหมือนกับจขกท.