ซาโมซา


2

ชื่อของกินชนิดหนึ่ง อนึ่ง เป็นชื่อคนด้วย ชื่นชอบเลดี้กาก้า และ วันไดเรคชั่น หลงรักไนออล ฮอแรน และ แฮร์รี่ สไตล์ อย่างมาก นางมีชื่ออีกชื่อว่า ปลาบู่ ปลาบู่ทอง

ซาโมซา ปลาบู่ทอง!


2

ดวก

เออจ้ะ


1

แฟนกชรัตน์

นั่นไงซาโมซา!


-2

แรด

แรดมาก


เสนอนิยามใหม่

ซาโมซา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง