ซั้ม


1

ก เอ๋ย ก ไก่
ข ไข่ อยู่ในกางเกง
ค ควย โตงเตง อยู่ในกางเกง ค คน

ก:โม๊กได้ไหม
ข:น่าจะได้

แล้วจะซั้มกัน


เสนอนิยามใหม่

ซั้ม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง