นิยามที่ดีที่สุด
ซูปเปอร์จูเนียร์

มีหัวหน้าวงเป็นเจ้าของโรงงานครีมลบรอยตีนกา


อีทึกแดกครีมลบรอยตีนกาเป็นอาหารหลัก