ซูปเปอร์จูเนียร์


6

มีหัวหน้าวงเป็นเจ้าของโรงงานครีมลบรอยตีนกา

อีทึกแดกครีมลบรอยตีนกาเป็นอาหารหลัก


เสนอนิยามใหม่

ซูปเปอร์จูเนียร์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง