นิยามที่ดีที่สุด
แซ่บเว่อร์

เป็นศัพท์ใหม่ แปลว่า เจ๋ง


แซ่บเว่อร์เว้ย

แซ่บเว่อร์

บ้า ไม่มีคำนี้ แซ่บ มีแต่ แซบ


แซบ แปรว่า อร่อย