นิยามที่ดีที่สุด
ซับโบร๋

สวัสดี


ซับโบร๋ชาวร็อก แปลว่า สวัสดีชาวร็้อก