ซับโบร๋


1

สวัสดี

ซับโบร๋ชาวร็อก แปลว่า สวัสดีชาวร็้อก


เสนอนิยามใหม่

ซับโบร๋
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง