ซันว่าว


4

ชายหนุ่มฟรีแลนซ์เกี่ยวกับE-sport
คู่ซบ "Baggings"

ผมไม่ใช่GM


เสนอนิยามใหม่

ซันว่าว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง