นิยามที่ดีที่สุด
ซันว่าว

ชายหนุ่มฟรีแลนซ์เกี่ยวกับE-sport
คู่ซบ "Baggings"


ผมไม่ใช่GM