นิยามที่ดีที่สุด
ซน นา อึน

เป็นศรีภรรยาที่2ของ ลีดโชรง เทอผู้นี้อาจเงียบๆ แต่เธอรั่วได้ทุกสถานะการณ์


ลีดรง