ซั่นนัมจา


1

ผู้ชายถูกๆ

โฮสต์ = ซั่นนัมจา


เสนอนิยามใหม่

ซั่นนัมจา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง