ซึนเดร่าน


1

มีความเป็นลิเบอร่านแฝงอยู่แต่ไม่แสดงออก หรือว่าแสดงออกแบบซึนๆ เดเระๆ แบบลิเบอร่านๆ

มักพบอาการอยู่ในผู้เสพประชาธิปไตยและเสรีภาพเกินขนาด แต่อึกอักกับข้อเท็จจริงของความจริงและความเป็นลิเบอร่านของตัวเองกำลังย้อนแย้งทำให้ไม่กล้าแสดงออก

จะลิเบอร่านหรือลิเบอรัลวะ พูดวนวกมาอยู่ได้ ซึนเดร่านชิบหาย


เสนอนิยามใหม่

ซึนเดร่าน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง