นิยามที่ดีที่สุด
ซึนเดร่าน

มีความเป็นลิเบอร่านแฝงอยู่แต่ไม่แสดงออก หรือว่าแสดงออกแบบซึนๆ เดเระๆ แบบลิเบอร่านๆ

มักพบอาการอยู่ในผู้เสพประชาธิปไตยและเสรีภาพเกินขนาด แต่อึกอักกับข้อเท็จจริงของความจริงและความเป็นลิเบอร่านของตัวเองกำลังย้อนแย้งทำให้ไม่กล้าแสดงออก


จะลิเบอร่านหรือลิเบอรัลวะ พูดวนวกมาอยู่ได้ ซึนเดร่านชิบหาย