ซุนคยู


11

นักจับไก่
เจ้าแม่วาไรตี้ ชองชุนบุลแพ

อีซุนคยู


เสนอนิยามใหม่

ซุนคยู
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง