นิยามที่ดีที่สุด
ซึน

เป็นรูปย่อของคำว่า ซึนเดเระ หมายถึงปากไม่ตรงกับใจ


ชอบเค้าก็บอกเค้าไปดิ หยั่มมาซึน