ซึน


30

เป็นรูปย่อของคำว่า ซึนเดเระ หมายถึงปากไม่ตรงกับใจ

ชอบเค้าก็บอกเค้าไปดิ หยั่มมาซึน


เสนอนิยามใหม่

ซึน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง