นิยามที่ดีที่สุด
เซน

เพี้ยนมาจากคำว่าเย็น ย ยักษ์ อยู่กับ ซ โซ่ เวลาพิมพ์ ไปกด shift


ใจเซนเซนหน่อยนะตัวเอง