นิยามที่ดีที่สุด
ซับแม๋น

คำทักทายกันของพวกแว้นยุคปี 2005-2009 ตอนไทเทกับฮิปฮ็อปยังดัง


a: ซับแม๋น
b: ซับๆ
c: พร่องส์ พวกมึงเป็นผ้าอนามัยหรือวะเหี้ย ซับกันอยู่ได้