ซับแม๋น


13

คำทักทายกันของพวกแว้นยุคปี 2005-2009 ตอนไทเทกับฮิปฮ็อปยังดัง

a: ซับแม๋น
b: ซับๆ
c: พร่องส์ พวกมึงเป็นผ้าอนามัยหรือวะเหี้ย ซับกันอยู่ได้


เสนอนิยามใหม่

ซับแม๋น
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง